Povinně zveřejňované informace | OPTIMUS BROKERS s.r.o.

T: +420 234 760 351

E: optimusbrokers@optimusbrokers.cz

Povinně zveřejňované informace

Informace o pojišťovacím zprostředkovateli
poskytované klientovi:

V souladu s ust. § 88 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění sděluje pojišťovací zprostředkovatel klientovi následující skutečnosti:

Pojišťovací zprostředkovatel
OPTIMUS BROKERS s.r.o.
sídlem Praha 1, Nekázanka 880/11, PSČ 110 00
IČO: 65 41 35 63

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložce 44803
jednající Ing. Peter Diľ, jednatelem společnosti
provozující činnost zprostředkování pojištění jako samostatný zprostředkovatel

Registr

OPTIMUS BROKERS s.r.o. je, jako osoba oprávněná k činnosti samostatného zprostředkovatele, registrován v registru pojišťovacích zprostředkovatelů vedeném ČNB.

Samostatný zprostředkovatel zprostředkovává pro zákazníka pojištění jako pojišťovací agent na základě písemné smlouvy s pojišťovnami nebo jako pojišťovací makléř na základě písemné smlouvy se zákazníkem. Registr samostatných zprostředkovatelů je veřejně přístupný na webových stránkách https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/seznamy/

Postup při podání stížnosti na pojišťovacího zprostředkovatele

Bude-li mít pojistník a ostatní dotčené osoby výhrady proti činnosti společnosti OPTIMUS BROKERS s.r.o. jako samostatného zprostředkovatele, mohou podat písemnou stížnost u jednatele společnosti na e-mail Jednatel je povinen se touto stížností zabývat a písemně sdělit stěžovateli ve lhůtě 30-ti dnů informaci, v níž uvede, jedná-li se o oprávněnou stížnost či nikoli a v případě, že tato stížnost bude shledána jako oprávněná, pak jednatel stěžovateli sdělí, jakým způsobem bude či byla tato stížnost vyřešena.

Klient může současně podat stížnost k ČNB vykonávající dohled na provozování činnosti pojišťovacích zprostředkovatelů, na příslušnou pojišťovnu nebo pro mimosoudní řešení sporů na finančního arbitra.

Podíl pojišťovacího zprostředkovatele na hlasovacích právech a základním kapitálu pojišťovny

OPTIMUS BROKERS s.r.o. nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovny, se kterou má být sjednáno pojištění.

Podíl pojišťovny na hlasovacích právech a kapitálu pojišťovacího zprostředkovatele

Pojišťovna, se kterou má být pojištění sjednáno nebo osoba ovládající danou pojišťovnu nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech a kapitálu společnosti OPTIMUS BROKERS s.r.o.

Odměna poskytnutá v souvislosti se sjednaným pojištěním nebo změnou pojištění

Samostatný zprostředkovatel a jeho vázaný zástupce jsou v souvislosti se sjednávaným pojištěním nebo změnou pojištění odměňováni formou provizí spolupracujícími pojišťovnami. Samostatný zprostředkovatel a jeho vázaný zástupce nejsou odměňování přímo zákazníkem.

Jména pojišťoven, pro které je oprávněn zprostředkovávat pojištění 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Generali Česká Pojišťovna a.s.
Hasičská vzájemná pojišťovna
Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
MAXIMA pojišťovna, a.s.

© ARSYLINE 2024
Upozornění
Zavřít
Kontaktovat zaměstnance

Odesláním formuláře souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů.

Zavřít